Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej Polbohater.pl.
 2. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa do materiałów tekstowych zastrzeżone są na rzecz właścicielki strony, Anny Zborowskiej.
 2. W przypadku opublikowania materiału osób trzecich, prawa autorskie są zastrzeżone na ich rzecz autorów.
 3. Prawa do elementów graficznych zastrzeżone są na rzecz ich autorów oraz odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronie Polbohater.pl na zasadzie art. 25 ust. 2 i 5 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami).
 4. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownik strony nie może:

 1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów właścicielowi tej strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez właścicielkę strony tych informacji lub materiałów wedle jej uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Właścicielka strony Polbohater.pl nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu właścicielce strony. W uzasadnionych przypadkach, właścicielka Polbohater.pl zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kontakt poprzez formularz bądź e-mail: polbohater@gmail.com.

Newsletter

 1. Poprzez stronę internetową świadczona jest drogą elektroniczną usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”).
 2. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe. Z usługi newslettera można zrezygnować, jak i ponownie się do niej zapisać po rezygnacji.
 3. Platformą służącą do wysyłki mailingu na stronie Polbohater.pl jest Mailchimp.
 4. Usługa jest zgodna z GDPR.

Pozostałe postanowienia

Właścicielka strony zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.