Dwukrotnie nagrodzony wiersz w konkursach poetyckich — na szczeblu ogólnopolskim.

Continue reading