Olimpiada Literatury i Języka Polskiego od lat cieszy się zainteresowaniem uczniów. Nagrodą za uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata jest zwolnienie z matury z języka polskiego, z wynikiem stu procent na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

To nie jedyne korzyści, na które mogą liczyć przyszli zwycięzcy. Dla wielu z nich równie cennymi profitami są: zdobyta wiedza, możliwość poszerzenia horyzontów i nowe, wartościowe znajomości, nawiązane podczas kolejnych etapów eliminacji.

Krótkie przypomnienie:

 Trzystopniowa Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W Polsce przeprowadzana jest od 1970 r.
 Uzyskanie tytułu finalisty gwarantuje zwolnienie z matury z języka polskiego, a tytuł laureata – prawo wstępu na wybrane kierunki studiów humanistycznych na wyższych uczelniach w kraju.
 Zawody I stopnia przeprowadzane są w szkołach, II stopnia – w dziewiętnastu okręgach, które w większości pokrywają się z granicami województw.

Continue reading