Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - jak napisać interpretację porównawczą

OLiJP. Jak napisać interpretację porównawczą?

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego od lat cieszy się zainteresowaniem uczniów. Nagrodą za uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata jest zwolnienie z matury z języka polskiego, z wynikiem stu procent na poziomie podstawowym i rozszerzonym. To nie jedyne korzyści, na które mogą liczyć przyszli zwycięzcy.